โคราชโมเดล จากต้นแบบการฟื้นฟูสู่การได้รับความสนใจจากภาครัฐ-เอกชน

เมื่อวันที่ 3 พย. ที่ผ่านมา คุณหมอ ทพ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี ( คนใส่แว่นที่สองจากขวาครับ ) ได้นำทีมโคราชโมเดลและพี่เอ๋อได้เรียนเชิญเข้าประชุมกับ คชอ. ครับ โดยทีมงานได้มีการติดต่อประสานกันตลอดทาง email

@apirak_bangkok ให้แนวทางและสนับสนุนการทำงานร่วมกับทีมโคราชโมเดล
@apirak_bangkok ให้แนวทางและสนับสนุนการทำงานร่วมกับทีมโคราชโมเดล

และในวันนี้พี่เอ๋อได้เชิญคุณนุ๊ก CSR จากโคราชมาที่สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหาโอกาสพรีเซ้นท์โคราชโมเดลอีกครั้งด้วยครับ และในที่สุดก็มีโอกาสพรีเซ้นท์เป็นคนสุดท้าย ประธานในที่ประชุม (รมต สาธิตย์) ให้ความสนใจและวาง Schedule เพื่อไปดูที่โคราชในวันที่ 7 ธค นี้ด้วยตนเอง

น้องนุก คุณสาธิตย์ และพี่เอ๋อ
น้องนุก คุณสาธิตย์ และพี่เอ๋อ

สำหรับโคราชโมเดลมีแนวคิดที่เข้าใจสังคมชาวนาอย่างแท้จริงนั่นคือชาวนาจะปลูกข้าวและต้องเก็บข้าวไว้ 3 ประการคือ ไว้ขาย, ไว้กินเอง, ไว้เพาะพันธ์ข้าวต่อไป ซึ่งการที่น้ำท่วมนั้นทำให้วงจรการทำมาหากินหยุดชะงักทั้งหมด ส่วนการช่วยวิธีอื่นเช่นซ่อมบ้าน ให้ถุงยังชีพ หรือให้เงิน นั้นไม่ได้เป็นการช่วยให้เกิดวงจรและการเลี้ยงตนเองได้ ดังนั้นโคราชโมเดลจึงไม่ได้ช่วยที่เงิน แต่ช่วยที่วงจรการผลิต โดยขอรับบริจาคพันธุ์ข้าวนาปรัง เพื่อจัดทำกองทุนพันธุ์ข้าว ชาวบ้านจะยืมไปปลูกและนำมาคืนเมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้วนั่นเอง

โหลดวีดีโอที่นี่ https://www.yousendit.com/download/cEd0d0VPUzd3NUx2Wmc9PQ

แนวคิดทีสำคัญที่สุดของการช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรคือเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งให้ได้ก่อน หากชุมชนอ่อนแอ ช่วยไป 100 ก็หายไป 100 ทั้งหมดและไม่มีความพอ ส่วนคนไกลที่จะมาช่วยนั้นเป็นเรื่องรองลงไปครับ

ข้อความจากเมล์ @iwhale

โคราชโมเดล ประชาชนมีความเข้มแข็ง ความร่วมมือจากสี่ทิศ ชุมชน, เอกชน, ภาคประชาสังคม และภาครัฐ
มีประชาชนเป็นตัวตั้ง ระดมความช่วยเหลือกันเข้ามา
พันธุ์ข้าวที่ต้องการ 40 ตัน ได้มาแล้ว 20 ตัน จากมูลนิธิชุมชนไทย 3 เกวียน, เงินบริจาคซื้อพันธุ์ข้าว, จากพื้นที่ๆไม่ได้รับความเสียหาย

วันนี้ น้องนุ๊ก จึงมาเป็นตัวแทนภาคประชาชน นำเสนอในที่ประชุมคชอ.ภาครัฐ เรายินดีหากทางภาครัฐจะร่วมกู้นา ฝ่าวิกฤตด้วยการนำพันธุ์ข้าวมาบริจาคสมทบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อจะได้เริ่มปลูกได้เลยในวันที่ 7 ธค.นี้ ซึ่งน้องนุ๊กเชิญชวน ว่าจะมีการบายศรีข้าว ดนตรีบำบัดด้วย

ทางคชอ.ซึ่งจัดโปรแกรมไปจังหวัดต่างๆและได้จัดไปที่โคราชแล้วในวันพุธนี้ นำโดยท่านรมต.สาทิตย์ ได้ทำการเพิ่มเติมในโปรแกรมช่วงขากลับ
แวะไปดูงานโคราชโมเดลที่สีคิ้วด้วย

ต้นแบบที่ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคั้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงเกิดขึ้นอย่างสวยงาม โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ขอขอบคุณชาวโคราช ที่สู้และทำเพื่อโคราช และยินดีที่จะให้เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาในพื้นที่ได้ทำรูปแบบของตนขึ้นมา

ขอขอบคุณ สสส. ที่ช่วยเจรจาภาครัฐ และสนับสนุนในทุกๆอย่าง

ขอขอบคุณสื่อมวลชน และชาวเน็ตออนไลน์ เฟสบุ้ค ทวิตเตอร์ ฟอร์เวิร์ดเมล์ ทุกๆท่านที่จะช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปให้มากที่สุด

แต่กระนั้น ความช่วยเหลือที่เราต้องการยังมีอีกมาก ชาวนาที่นั่นเป็นคนแก่ อายุ 60 ปีมากกว่าก็มี ยังต้องการแรงงานอีกมาก
SCG มีรถคูโบต้าให้ยืมมาช่วยงาน เราต้องขอแรงลงแขกกันละครับ เริ่มจากที่นี่ก่อน
ใครเก่งสื่อสาร ใครเป็นดารา พิธีกร ใครมีความรู้ความสามารถและกำลังทรัพย์อยากช่วยสนับสนุน ส่งความช่วยเหลือตรงไปได้เลยครับ!

สไลด์โดยคุณน้องนุ๊ค นำเสนอผลงานของชาวโคราชออกมาให้เห็นภาพ
http://www.slideshare.net/kapook/korat-model