เฮติ แผ่นดินไหว ได้รับการรายงาน/ความช่วยเหลือจาก facebook/twitter

แผ่นดินไหวที่ เฮติ ได้รับการรายงาน/ความช่วยเหลือจาก facebook/twitter อย่างมาก

twitter trend วันนี้ขึ้น Haiti อันดับหนึ่งและมี Red Cross ด้วย
twitter trend วันนี้ขึ้น Haiti อันดับหนึ่งและมี Red Cross ด้วย

เฮติ แผ่นดินไหว

มีการรายงานรูปผ่าน Social Media จำนวนมากในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติ ซึ่งคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตนับแสนคน ( 2012 ชัดๆเลยครับ ระดับครึ่งหนึ่งของประชากรเชียงใหม่เลย ) และมีการช่วยเหลือบริจาคเงินกันมากมายด้วย เช่นใน facebook ของ กาชาด หรือ RedCross มีผู้แสดงความจำนงเป็นจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อและบริจาคเงินหลายแสนดอลล่าห์ในเวลาไม่ชั่วโมง โดยเฉพาะเด็กๆที่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องบริจาคเงิน แต่พอเห็นเพื่อนบริจาคก็เลยทำตามกัน Social Media ทำให้เหตการณ์ทุกอย่างใกล้ชิดและสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างง่ายๆเช่นกันครับ

อ้างอิงจาก Twitter, Facebook play big role in helping Haiti