ร่วมงาน ComKUcamp 2010

@krajung เชิญมาร่วมเป็น Guest Speaker งาน ComKUcamp พรุ่งนี้ ผมจะพูดเรื่อง วิธีการคิดเงินและวิธีทวงเงิน

ComKUCamp คืองานสัมมนานอกกรอบ (un-conferrence) แบบเดียวกับ Barcamp แต่จัดเป็นงานภายใน สำหรับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก และเชิญ นิสิตเก่า และอาจารย์ มาร่วมงานด้วย

ComKUCamp จึงเกิดขึ้นเพื่อให้มีงานลักษณะนี้ขึ้นเป็นการภายใน โดยหวังว่าการพูดคุยระหว่างนิสิตซึ่งรู้จักกันดีอยู่แล้ว จะลดความรู้สึกห่างและเพิ่มความกล้าให้กับผู้ร่วมงานมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นก้าวแรกในการแลกเปลี่ยนความรู้กันสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับ งานลักษณะนี้ได้ นอกจากนี้ยังทำให้นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน

นอกจากนี้ยังได้เชิญบุคคลที่น่าสนใจเข้ามาพูดในเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มาร่วมงานได้รู้เรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย

กำหนดการ ComKUcamp

10:00-10:40 Register, Vote topic
10:45-11:30 Guest Speaker ( ผมพูดช่วงนี้ )
11:30-12:30 Session 1 2
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:30 Session 3 4 5
15:00-15:30 Coffee Break
15:30-16:15 Guest Speaker

สำหรับ iHear Band ก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับ คาดว่าเล่นกันช่วง 12:00-14:00 @iChattt เป็นคนจัดการ

สถานที่จัดงาน ComKUcamp

สถานที่จัดงาน ComKUCamp:
อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)


ดู ComKUCamp ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Guest Speaker ComKUcamp

Guest Speaker ในงาน ComKUcamp คลิกที่รูปเข้าดูรายละเอียด
Guest Speaker ในงาน ComKUcamp คลิกที่รูปเข้าดูรายละเอียดtml