เป็นวิทยากรในหลักสูตร Social Media ธนาคารเกียรตินาคิน

เป็นวิทยากรในหลักสูตร Social Media ธนาคารเกียรตินาคิน ได้รับความสนใจจากท่านผู้บริหารหลายท่านทีเดียวครับ

ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินกำลังฟังการบรรยาย
ผู้บริหารธนาคารเกียรตินาคินกำลังฟังการบรรยาย

ขอฝากลิงก์ไว้ใน Blog ครับ

Viral Marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Viral_marketing

facebook page kiatnakinlive
http://www.facebook.com/kiatnakinlive?ref=ts&v=wall

twitter kiatnakinlive
https://twitter.com/KiatnakinLive/

ฺCommunity Banker Guide to Social Network
http://www.docstoc.com/docs/2873849/

What is Social Media ?

https://ipattt.com/2009/social-media/

ทำไมถึงเกิด Social Media เพราะโฆษณามีเยอะมากแล้ว

http://www.slideshare.net/wah17/social-media-35304

ตัวอย่างเรื่อง asset online

http://netfuture.wordpress.com/2009/07/30/12-percent-american-buy-virtual-goods/

evolution ภาพจาก netfuture.wordpress.com
evolution ภาพจาก netfuture.wordpress.com

การใช้ Microblog ด้วย Twitter

ผลสำรวจอายุผู้ใช้ twitter
http://netfuture.wordpress.com/2009/11/06/twitter-age-demographics/
วิธีสมัคร twitter อย่างละเอียด

การสร้าง Blog ด้วยโปรแกรม WordPress

http://wordpress.com/

การเขียนบล็อก WordPress
https://ipattt.com/2009/เขียนบล็อก-wordpress-เบื้องต้น/

WordPress คือOpensource CMS top3
https://ipattt.com/2009/cms-wordpress-joomla-drupal/

5. วิธีการใช้ Facebook

อธิบาย Model ของ facebook
http://www.slideshare.net/faberNovel/facebook-study

ประวัติ facebook หน้า 6
idea สำหรับกิจกรรมต่างๆ หน้า 16
http://www.slideshare.net/susanbeebe/facebook-for-higher-education

ความแตกต่างระหว่าง profile ,page ,group

http://3books.worldofcheap.com/Social-Media/ความแตกต่างระหว่าง-Group-และ-Page-ใน-Facebook.html

6. Google Product

Search Engine
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=134479
Calendar
http://www.google.com/support/calendar/?hl=en
Feed
Document

7. การสร้าง Media Sharing ด้วย Flickr, SlideShare, Scribd

try search iPattt , สามารถใช้ yahoo sign in
www.flickr.com
ตัวอย่างรูปแบบ Embed เว็บนายกฯ
http://pm.go.th/media/photos

http://www.slideshare.net
http://www.scribd.com/
ตัวอย่างรูปแบบ Embed https://ipattt.com/2010/curfew-bangkok/

8. การสร้างวีดีโอออนไลน์ด้วย YouTube

http://youtube.com/
วิธีอัพโหลดวีดีโอบน youtube
http://nongnuchkm2007.blogspot.com/2007/10/upload-video-blog.html
http://www.jamchan.com/index.php?mo=14&newsid=117511

Crisis Planning: Prepare Your Company For Social Media Attacks

http://www.web-strategist.com/blog/

โครงสร้างเนื้อหาและวิทยากร
1.Guideline สำหรับการใช้ Social Media ในองค์กร
? แนวนโยบายการใช้งาน Social Media กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
?มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัย อันเกิดจากการใช้งานเครือข่ายสังคม
วิทยากรโดย คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลต.

2.กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนา Social Media ขององค์กร
? การเชื่อมโยง Social Media เข้ากับเว็บขององค์กร
รวมถึงการสรุปขั้นตอนเพื่อให้ได้ Social Media
วิทยากรโดย คุณพัชร เกิดศิริ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ บริษัทไทเกอร์ไอเดีย
จำกัด และศิลปินวง iHear

3. กรณีศึกษา Success stories ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องมือ Social Media
ในการตลาดและประชาสัมพันธ์จากธุรกิจชั้นนำ

? กลยุทธ์การสร้าง Brand Engagement ผ่าน Social Media
? กรณีศึกษาของแบรนด์ดังที่ประสบความสำเร็จ
วิทยากรโดย คุณกติกา สายเสนีย์ Invention Director (Digital) บริษัท Mindshre
ประเทศไทย และเจ้าของเว็บไซต์ Keng.com เว็บไซต์การตลาดออนไลน์ และที่ปรึกษา
Social Media ธ.กสิกรไทย

กำหนดการ
09.00-10.00 น.Guideline สำหรับการใช้ Social Media ในองค์กร
10.00-10.15 น.รับประทานอาหารว่าง
10.15-11.15 น.กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนา Social Media ขององค์กร
11.15-12.15 น.
กรณีศึกษา Success stories ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องมือ
Social Media ในการตลาดและประชาสัมพันธ์จากธุรกิจชั้นนำ

3 Steps – Social Media M in your ORGANIZATION
1.Your Online objective
2.Your Stakeholders
3. Your SM Plan

Bene?ts SM in your ORGANIZATION
CRM Ef?ciency ,KM, etc.

Sample of Social tools For Organization , Implementations
How to start?

– Testimonial Blog
– Facebook Page
– Official twitter
– Youtube
– Linkedin

How to control you social media?
You never know when your brand or services might get negative press

* Respond quickly with a consistent message
* Educate employees on proper messaging
* Develop a Crisis Strategy