คำวินิจฉัย กรณียกคำร้องยุบพรรคประชาธิปปัตย์

คำวินิจฉัย(อย่างไม่เป็นทางการ) กรณียกคำร้องยุบพรรคประชาธิปปัตย์

เอาเอกสารมาเผื่ออ่านกันครับ สาระอยู่ตอนท้ายๆหน่อย

Copyright © 2017. All rights reserved.