ภาพวง iHear ร่วมงาน Colorful Love & Peace concert

ภาพวง iHear ร่วมงาน Colorful Love & Peace concert งานนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ วงเราถูกขนาบโดยวงร็อคทั้งสองวงเลย ต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดี