นที สรวารี กับเหตการณ์ผูกผ้าแดงวันนี้

คุณ นที สรวารี ยืนตะโกนที่แยกราชประสงค์วันนี้ ก่อนถูกจับไป

‘นที สรวารี’ ถูกตำรวจ6คนหิ้วปีก ขณะยืนตะโกนเรียกร้องขอสิทธิในการแสดงออก ท่ามกลางกิจกรรม วันอาทิตย์สีแดง และต่อมาในเวลา 19.00 ‘นที สรวารี’ ได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพัก ถูกปรับไป100บาท ( via @noppatjak )

นที สรวารี ถูกจับด้วยข้อหาอะไร

คุณ นที สรวารี ที่งาน igniteTH ปลุกเคลือข่ายพลังบวกที่ผ่านมา

คุณนที สรวารี ซึ่งเป็นนายกสมาคมสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนช่วยเหลือคนเร่ร่อนสนามหลวง ได้เคยขึ้นเวทีพลังบวก เป็นหนึ่งใน igniter ด้วยเรื่อง ‘Just See Him.. to Friends’ ครับ