ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ห้องประชุมตึกบัญชาการ 1
ห้องประชุมตึกบัญชาการ 1
หัวโต๊ะ
หัวโต๊ะ
ประชุมเสร็จ ทุกคนไปคุยกันนอกรอบต่อ
ประชุมเสร็จ ทุกคนไปคุยกันนอกรอบต่อ

โดยครั้ง(วันที่ 25 ตค ) นี้เป็นการประชุมก่อนนำงบประมาณเข้า ครม. ครับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ) โดยมีนายสาทิตย์ วงหนองเตย ( @satittrang ) เป็นประธาน และมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นรองประธาน และจัดตั้งศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปุทกภัยขึ้น ณ ตึก สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอภิรักษ์เป็น ผอ.ศูนย์

จากการประชุมนั้นทำให้ทราบว่าเรื่องเงินบริจาคนั้นติดระเบียบหลายอย่างทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ง่าย (เช่นการซื้อเรือ) นายกฯจึงสั่งให้แก้ไขระเบียบให้เรียบร้อยในวันต่อมา อย่างไรก็ตามผมสรุปได้ทันทีว่า ในช่วงเวลาฉุกเฉิน เราไม่ควรบริจาคเงินกับรัฐบาลครับ ภาคเอกชนควรทำระบบรับรองและเป็นสื่อกลางทางระบบบัญชีให้ได้แล้วจะทำงานได้เร็วกว่ามาก

ส่วน @iwhale ได้ถามที่ประชุม คชอ. ว่าเงินบริจาคไปไหน และขอภาครัฐอย่ามาตัดยอดดึงการทำงานของภาคประชาชนไปทำเอง ทางด้านรัฐมีการอภิปรายในการ action ของสื่อโดยยกตัวอย่างที่ไม่ดีออกมา ทำให้บรรยากาศในการเสนอประเด็นด้านค่าใช้จ่ายต่อของผมไม่ค่อยเหมาะจึงไม่ได้เสนออะไรครับ

Present ต่างๆในที่ประชุม