เกี่ยวกับข่าว twitter และ อิหร่าน

วันนี้อ่านข่าวจาก blognone เกี่ยวกับผู้ใช้ twitter ทั่วโลกร่วมกันช่วยประชาชนอิหร่านโดยการเปลี่ยนเขตเวลาเป็น GMT +03:30 Tehran เพื่อให้ระบบ security งง นั้นก็จะเห็นถึงการแพร่วัฒนธรรมของชาติที่มีกำลังพลเมือง online มากในอนาคตทันที

ผู้ใช้ twitter จำนวนมากเชิญชวนกันเปลี่ยนเขตเวลาใน setting
ผู้ใช้ twitter จำนวนมากเชิญชวนกันเปลี่ยนเขตเวลาใน setting

ถ้าข่าวทั่วโลกในอนาคตอยู่ในสายตาคนทั่วโลก realtime ตลอดผมว่าอาจเกิดการตัดสินใจรวมหมู่ข้ามชาติที่มีปัญหากับระบบการปกครองหรือแม้แต่ประชาธิปไตยแบบเฉพาะภูมิภาคได้นะครับ เช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือบุคคลชั้นสูงนั้นก็จะมีผลแค่ในพื้นที่ประเทศหรือภูมิภาคนั้นเท่านั้นแต่เมื่อเกิดการตัดสินใจร่วมจากคนนอกภูมิภาคก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ แต่แน่นอนว่าประเทศที่ไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็จะเริ่มกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับ