SSS > คุณซาบซึ้งกลับจาก Apple

SSS
มีอะไรในการเดินทางกลับบ้านของคุณซาบซึ้งในเย็นวันศุกร์ฝนตกอย่างนี้บ้าง

ซาบซึ้งกับถังขยะเงาแว็บที่ apple

ซาบซึ้งกับถังขยะเงาแว็บที่ apple

ซาบซึ้งกับ apple

ซาบซึ้งกับ apple

ซาบซึ้งกับเลนส์ L ของ canon (ตั้งแต่โดนทุบรถขโมยไปก็ไม่อยากซื้ออีกแล้ว)

ซาบซึ้งกับเลนส์ L ของ canon (ตั้งแต่โดนทุบรถขโมยไปก็ไม่อยากซื้ออีกแล้ว)

ซาบซึ้งกับหอศิลป์ ในวันฝนพรำ

ซาบซึ้งกับหอศิลป์ ในวันฝนพรำ

ซาบซึ้ง fugitive (BTS)

ซาบซึ้ง fugitive (BTS)

ซาบซึ้งกับ พรีเซ้นเตอร์ชวาสคอป ดันเป็นตุ๊กตา ไบร์

ซาบซึ้งกับ พรีเซ้นเตอร์ชวาสคอป ดันเป็นตุ๊กตา ไบร์

ซาบซึ้งกับรูปปั้นสาวไอวี่ สถานีอโศก

ซาบซึ้งกับรูปปั้นสาวไอวี่ สถานีอโศก

ซาบซึ้งกับรูปปั้นคนคั่วกาแฟ สถานีอโศก

ซาบซึ้งกับรูปปั้นคนคั่วกาแฟ สถานีอโศก

ซาบซึ้งใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น !

ซาบซึ้งใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น !

Comments

  1. ชอบรูปซาบซึ้งกับพี่ผู้ชายหน้าขรึม กวนตรีนมากกกกก 😀