ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่หนึ่ง ( recovery.go.th )

ไหนๆก็ได้รับงานทำเว็บที่แสดงความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของรัฐบาลแล้ว ผมก็ขอนำมาเล่าความคืบหน้าด้วยในบล็อกของผมละกันครับ เว็บนี้มีจุดเริ่มต้นจากการเสนองานคณะทำงานท่านรองนายกฯและเสนองานผ่านทีมงานราชมงคลที่ทำเว็บและเก็บข้อมูลให้สมัยนายกฯทักษิณมาก่อน (ซึ่งทางทีม TiGERiDEA ก็เคยร่วมงานกับราชมงคลเช่นกันในโครงการ SML ของรัฐบาลคุณสมัคร) และก็ยังได้รับเลือกให้ทำงานต่อในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ หลังจากที่คณะทำงานของท่านรองนายกกอร์ปศักดิ์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณาดีไซน์หลายเจ้าก็สรุปว่า ดีไซน์ของทีม TiGERiDEA นี่โดนใจมากที่สุดครับ เพราะเป็นแบบสวยเรียบสไตล์ web2.0 อย่างแท้จริง สาเหตุที่ท่านชอบน่าจะมาจากรสนิยมของท่านเป็นคนทันสมัย เช็คเมลเป็นประจำ ใช้ facebook และ iPhone นั่นเองครับ

โลโก้เว็บไซท์ หลังผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แรก
โลโก้เว็บไซท์ หลังผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แรก

หลังจากนั่นทีมเราจึงได้ส่ง Proposal กับ Quotation ที่สรุปราคาไว้ในครั้งแรก 240,000 บาทต่อเดือนไปยังคณะทำงานท่านรองนายกฯ หลังจากมีการเจรจากันแล้วก็มีการปรับสโคปงานกันและลดราคาลงมาเหลือ 96,000 บาทต่อเดือนทำสัญญาครั้งละสี่เดือน แต่มีการแยกโควเทชั่นย่อยด้านการเขียนและสร้าง Content ต่างหากอีกชุดครับ หากท่านใดสนใจรายละเอียดจะคุยกับผมก็ได้ครับ เพราะว่าทำเว็บโปร่งใส ราคากับทีมงานทำก็ต้องโปร่งใส และคณะทำงานท่านรองนายกฯมีการ concern เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวดทีเดียว ถึงเแม้เว็บจะราคาต่ำมากครับ ?:P (ปกติเว็บรัฐบาลที่มีการประมูลทางอิเล็คโทรนิกจะมีราคาไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท เช่นเว็บ พยาบาลตำรวจที่ทางผู้จัดจ้างเองงงเรื่องสโคปและเงียบไป กับเว็บ กองทัพเรือทีทางไทเกอร์ติดปัญหาเรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทในขณะนั้นไม่ถึงห้าล้านบาท):D สำหรับทีมงานก็มีมือระดับพระกาฬอย่างทั่นเม่นเป็นผู้บริหารโครงการ ทั่นจ๋ง(ซึ่งเคยดูแลเว็บชื่อดังมากๆ^^)เป็นทีมด้านโปรแกรมมิ่ง ส่วนผมดูแลด้านบริหารลูกค้าครับ

แนวคิดของเว็บในขั้นต้นคณะทำงานได้ศึกษาจาก recovery.gov ซึ่งเป็นเว็บที่ดีมากของโอบาม่า และ www.realhelpnow.gov.uk ของอังกฤษ สรุปก็คือเราจะใช้ practice ของ recovery.gov แต่ปรับสเกลให้เหมาะกับประเทศไทยครับ ทางคณะทำงานท่านรองนายกฯตั้งใจให้คนรู้ว่าเราทำตามแนวทางที่ดี ผลการประชุมเมื่อวานเลยตกลงว่าจะใช้ชื่อเว็บเป็น recovery.go.th ซะเลย ทางTiGER ได้เริ่มงานร่วมกับคณะทำงานท่านรองนายกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้งสิ้น และทุกคนจบมหาวิทยาลัยระดับท็อปเท็นของอเมริกา มีบางท่านเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งจบ MIT ด้วย ที่เหลือก็เป็น Wharton ,stanford และยังมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ที่ปรึกษาซึ่งจบจากจาก kellogg (เป็นเพื่อนวิศวะจุฬาฯรุ่นเดียวกันกับพวกผม)มาช่วยดูงานอีกชั้นหนึ่งด้วยครับ คณะทำงานท่านรองนายกต่างต้องเริ่มทำการผลักดันด้านการเมืองเบื้องหลังเว็บไซท์ เช่นการต้องพยายามทำให้หน่วยงานต่างๆผลักดันข้อมูลออกมาให้ซึ่งเป็นงานที่ไม่น่าจะง่าย ผมจะเล่าขั้นตอนอย่างละเอียดให้ฟังตอนต่อไปนะครับ

สำหรับด้านล่างเป็นข้อมูลกลุ่มทั้งเก้าที่่รัฐบาลได้เตรียมสนับสนุนในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ 1 และ 2 ผมต้องมาแยกประเภทและสรุปเพื่อนำเสนอขึ้นเว็บไซท์ ไหนๆต้องพิมพ์แล้วเลยขอเอามาฝากไว้ที่นี่ละกันนะครับ 🙂

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 6 เดือน เมื่อวันที่ 13 มค 2552

มีกลุ่มเป้าหมายเก้ากลุ่ม ดังนี้

เกษตรกร

1.รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยให้ครอบคลุม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย และผลไม้ และให้กระทรวงเกษตรประสานกับ กต.เพื่อเร่งระบายพืชผลทางการเกษตรออกสู่ต่างประเทศ

ความก้าวหน้า : ขยายระยะเวลาและปริมาณการรับจำนำข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน จำนวน 13,580.75 ลบ. และมีการแต่งตั้ง คกก.นโยบายกำกับดูแลสินค้าเกษตรในส่วนมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางธรรมชาติ (17)

2.สร้างงานและรายได้ในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ความก้าวหน้า :จัดตั้งสำนักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการฯแล้วเสร็จ และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 19 มีค. 2552 (10,8,3,9)

แรงงานนอกภาคเกษตร

1.ฝึกอบรมแรงงานที่ว่างงาน 500,000 คนต่อปีและจัดหางาน โดยเฉพาะในสาขาส่งออกและท่องเที่ยว ทั้งผู้ว่างงานและแรงงานในระบบ
ความก้าวหน้า :ดำเนินการจัดกลุ่มประเภทและกลั่นกรองหลักสูตรทั้งสิ้น 14,744 หลักสูตร และเตรียมเปิดตัวโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ในวันที่ 22 มีค 2552 (6)
2.การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
ความก้าวหน้า :ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแก้ไขปัญหาแรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่นๆ
3.โครงการเรียนส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)เชิงรุก
ความก้าวหน้า :สธ.ปิดให้ขึ้นทะเบียน อสม.ซึ่งเดิมแจ้งไว้ 830,000 คน ขณะนี้มี อสม.ที่ผ่านการฝึกอบรมมาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วประมาณ 987,000คน (7)

เด็ก/ผู้ปกครอง

1.ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉพาะรายจ่ายนอกเหนือจากค่าเล่าเรียนเพื่อให้ศึกษาจริง 15 ปี
ความก้าวหน้า : ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ เห็นชอบการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดย ศธ.จะจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถไปเบิกเป็นเงินสดจากโรงเรียนในต้นสังกัดเพื่อนำไปซื้อเครื่องแบบนักเรียน ส่วนตำราเรียนให้โรงเรียนจัดซื้อ (1)
ความก้าวหน้า 2:สพฐ.กำหนดการโอนเงินให้แก่สถานศึกษา ในวันที่ 6-13 มีค 2552

ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

1.ลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ เช่นค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและสาธารณูปโภค
ความก้าวหน้า :เริ่มดำเนินการตามตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรครองชีพแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1กพ 2552 (4,11)

ผู้สูงอายุ

1.จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ให้ครอบคลุมมากขึน
ความก้าวหน้า : ?

ภาคธุรกิจเอกชน

1.เร่งจัดทำมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นภาคการก่อสร้างและการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ความก้าวหน้า 😕

2.ขยายการให้สินเชื่อ ผ่านทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะในภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว
ความก้าวหน้า 😕

3.เร่งรัดพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และกำหนดแนวทางในการให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการอนุมัติสิทธิประโยชน์ไปแล้ว ดำเนินการลงทุนจริงในปี 2552
ความก้าวหน้า 😕

การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ

1.ให้กต.เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ก.อุตสาหกรรม ก.พานิชย์ และ ก.การท่องเที่ยวฯเพื่อบูรณาการแผนการทำงานด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ความก้าวหน้า : ?
2.การปรับแผนการฝึกอบรมของส่วนราชการมาจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ
ความก้าวหน้า :กระทรวงต่างๆได้ทยอยจัดส่งข้อมูลให้ สศชประมวล,เพื่อนำเสนอ คกก.รศก ต่อไป
3.กิจกรรมลดราคา Amazing Thaniland 2009 – The best destination on value for money
ความก้าวหน้า :ททท.อยุ่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณจามมติ ครม.
4.การจัดมหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้า :พณ.กำหนดจะจัดงาน”ไทยรวมพลังกู้เศรษฐกิจชาติ”ระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การช่วยเหลือผู้มีรายได้ประจำ

1.จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้เสียภาษีทั่วไป และกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งข้าราชการ
ความก้าวหน้า :เมื่อวันที่ 24 กพ 2552 ครม.อนุมัติหลักการให้ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ แบบค่อยเป็นค่อยไปภายในระยะเวลา 2 ปี (2)
ความก้าวหน้า2 : 3 มีค 2552 มีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาทให้แก่ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อ เลขที่บัตรประชาชน (อันนี้ที่เป็นข่าวและได้รับการวิพากย์วิจารณืกันมากมาย เป็นหน้าที่ของทีมงานทีจะแสดงจุดประสงค์ให้ชัดเจนในเว็บนี้ครับ) (2)

ภาครัฐ

1.เร่งรัดการใช้จ่ายงบลงทุนของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งจ่ายงบประมาณที่มีอยู่ พิจารณาทางเลือกของแหล่งเงินทุนโครงการใหญ่ที่เหมาะสม
ความก้าวหน้า : กค.อยู่ระหว่างจัดทำกรอบเจรจาการกู้เงิน แนวทางการใช้จ่ายเงินกู้และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพื่อเสนอ ครม. พิจารณา (15,16)

………