ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 0 : Proposal และ Quotation

วันนี้ url เปลี่ยนเป็น?http://www.chuaichart.com/ แล้วครับ

ผมนำ Proposal และ Quotation ของเว็บไซท์ช่วยชาติมาเผยแพร่นะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานและสนับสนุนความโปร่งใส 😀

สำหรับ Proposal นั้นเป็น revision 1 ร่างมาอย่างดีโดยคุณเม่น แห่งไทเกอร์ไอเดีย ทั้งๆที่ผมเตือนแล้วว่า Proposal รัฐบาลไม่ควรร่างมาชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายเช่นนี้เพราะจะส่งผลเสียคือการ “ทำให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมาย” 😛 (proposal ในครั้งแรกนั้นร่างในสโคปของค่าบริการรายเดือนที่ 240,000 บาทต่อเดือนแต่ถูกคณะทำงานต่อราคาเหลือ 96,000 บาทต่อเดือน ทางทีมงานจึง revise ในส่วนของการให้คำแนะนำและพิจารณาข้อมูลออก แต่จะสังเกตได้ว่า function ของเว็บยังคงเดิมทุกประการ)

แบบเสนอโครงการ

โครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเว็บไซต์
HELPTHAI.GO.TH – ?ช่วยชาติ?

รหัสแผนโครงการ: 102-124 (REV 1)
วันที่: 16 มีนาคม 2552

บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร

ภาพรวมโครงการ

บริษัทไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด ขอเสนอโครงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ HELPTHAI.GO.TH – ?ช่วยชาติ? โดย
ออกแบบและบริหารข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารระหว่างรัฐบาลและประชาชนที่เข้าใจง่าย เป็นแหล่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (PR Resource) สำหรับสื่อมวลชนต่างๆ ได้ครบถ้วน และมีระบบในการรองรับความคิดเห็นจากประชาชนได้ดี

ขอบเขตการทำงาน

1. จัดทำระบบ website เพื่อทำการสื่อสารระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีความเข้าใจในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงขั้นตอนการปฎิบัติและรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถรับความความคิดเห็นและข้อมูลตต่างๆ จากประชาชนมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำข้อมูลการนำเสนอต่างๆ ที่มีการวิเคราะห์และสรุปประเด็นเรียบร้อยแล้ว รองรับสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่นข้อมูล, ภาพนึ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Presentation, ฺBlog/RSS feed

3. ทำการรวบรวมข้อมูล สรุปผลลัพท์ที่ได้รับการตอบกลับจากประชาชนและนำเสนอเดือนละ 2 ครั้ง

4. เข้าประชุมและทำงานที่ทำเนียบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประชุมกับผู้บริหาร ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง (ตอนหลังทีมเจรจาเอาส่วนนี้ออก)

ระยะเวลาทำงานและบุคลากร

จัดทำเว็บไซต์ระยะแรก ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น ปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ตามที่ทีมงานของรัฐบาลได้จัดเตรียมให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 เดือน โดยมีบุคลากรดังนี้

ก. ผู้บริหารด้านการตลาด (Marketing Director) ทำงาน 1 วันต่อสัปดาห์
ข. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ทำงาน 1 วันต่อสัปดาห์
ค. ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ทำงาน 2 วันต่อสัปดาห์
ง. ผู้ออกแบบศิลป (Graphic and Interface Designer) ทำงาน 2 วันต่อสัปดาห์

ข้อจำกัดของโครงการ

1. ทางบริษัทไทเกอร์ ไอเดีย ไม่ได้ให้บริการพื้นที่เซิรฟเวอร์ (Hosting) และใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งมีมาตรฐานสากล ดังนั้นจึงไม่ได้ดูแลกรณีความปลอดภัยและความเสถียรของเซิรฟเวอร์ หากเว็บไซต์ดาวน์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการพื้นที่เซิรฟเวอร์
2. ข้อเสนอนี้ ไม่รวมบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด, ไม่รวมบริการการสร้างสรรค์เทคนิคภาพที่ซับซ้อน (Content Visualizer), ไม่รวมบริการการสร้างสรรค์คำ (Copy Writer) หากต้องการเพิ่ม สามารถตกลงเป็นกรณีไป

เกี่ยวกับบริษัทไทเกอร์ ไอเดีย

บริษัท ไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด เป็นบริษัทที่ทำงานด้านออกแบบ ทั้งส่วนงานกราฟฟิค & ครีเอทีฟ และส่วนระบบคอมพิวเตอร์และ เว็บไซต์ ซึ่งเมื่อประกอบกับความสามารถในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์โครงการที่มีระบบซับซ้อน และมีส่วนนำเสนอที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีการปรับแต่งเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

ชื่อบริษัท ไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด

ปีที่จดทะเบียนบริษัท พ.ศ. 2547

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

บริการด้านเว็บไซต์ และระบบบนอินเตอร์เน็ท

ไทเกอร์ ไอเดีย ให้บริการทำการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ท (Google Advertising, SEO, SEM, etc.) และบริการด้านการจัดทำเว็บไซต์ (Web Design and Development / System Integration) ทั้งเว็บทั่วไปที่นำเสนอข้อมูลเนื้อหาต่างๆบล็อก ฟอรั่ม จนถึงเว็บขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ระบบที่เขียนขึ้นมาพิเศษ เช่น ระบบการเรียนการสอนออนไลน์, ระบบการจองห้องพัก, ระบบฐานข้อมูลโครงการ/งานวิจัย/ผลิตภัณฑ์, ระบบรับสมัครงาน, ระบบบริหารโครงการ ฯลฯ

บริการด้านครีเอทีฟและออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

บริการให้คำปรึกษา และบริหารโครงการต่างๆ ทั้งงานสิ่งพิมพ์, งานถ่ายภาพความละเอียดสูง, งานถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์, มิวสิควีดีโอ, งานโฆษณา, งานวาดการ์ตูนและ อนิเมชั่น, งาน 3D, งานด้านบันทึกเสียง, แต่งเพลง ฯลฯ

ผลงานที่ผ่านมา

ไทเกอร์ ไอเดีย รับทำทั้งโครงการหลากหลายระดับ เช่น ทำระบบฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ให้ปูนซีเมนต์ไทย,? ระบบสื่อการสอนสำหรับเด็ก ให้ทรู, ทำระบบจัดการความรู้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), ทำระบบสื่อการสอน/ฐานข้อมูลสื่อ/เว็บรับสมัครงาน ให้ GM, ทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยให้กับราชมงคลล้านนา, ทำระบบ Custodian Connect ให้กับธนาคารxxx, ทำระบบ Corporate SMS ให้กับดีแทค, และทำเว็บไซต์ให้บริษัททั่วไปทั้งเว็บแสดงสินค้า, เว็บขายของผ่านอินเตอร์เน็ท, เว็บรีสอร์ทต่างๆ,

ความสำคัญและที่มา

ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่เคยมีการนำเสนอข้อมูลของรัฐในรูปแบบออนไลน์ที่เข้าใจง่าย ค้นหาได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ภาพลักษณ์ และการดำเนินการของมาตรการต่างๆ ไม่มีความชัดเจน สื่อมวลชนนำข้อมูลไปเสนอไม่ครบถ้วน ทำให้ความเข้าใจของประชาชนคลาดเคลื่อนทำให้เกิดความคิดที่จะจัดทำระบบฐานข้อมูลของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีการสร้างสรรค์เทคนิคภาพ เพื่ออธิบายแนวคิดต่างๆ ให้เข้าใจง่าย ชัดเจน นอกจากนั้น เว็บไซต์ยังเป็นที่ที่เสนอข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้ดี เหมาะกับการรายงานผลความคืบหน้าต่างๆ ของโครงการ/มาตรการและเว็บไซต์ ยังเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสื่อสารกับประชาชนทั้งหมดได้โดยตรงที่สุด สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประชาชนแต่ละคน แต่ละกลุ่มได้และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนแต่ละคนได้

วัตถุประสงค์โครงการ

1. จัดทำแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีการนำเสนออย่างเป็นระบบ มีระบบการจัดการข้อมูลในเว็บที่ดี ปรับแต่งได้ตลอดเวลาสามารถจัดการเนื้อหาแบบต่างๆ ได้ง่าย เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ

2. จัดทำการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ทั้งในส่วนนโยบาย, ยุทธศาสตร์, มาตรการ ขึ้นมาใหม่ ให้สื่อสารได้ง่าย คนทั่วไปเข้าถึงได้ มีการใช้เทคนิคภาพที่เหมาะสม

3. สื่อสารภาพลักษณ์ของรัฐบาลอย่างถูกต้อง ซึ่งมีทั้งส่วนของงานวิชาการ และงานบริหาร ทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

4. จัดทำระบบเสนอแนะแบบต่างๆ สำหรับประชาชนในแต่ละกลุ่ม เช่น ส่วนร้องเรียน, ส่วนแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ในเรื่องต่างๆ และรวมถึงการนำเสนอข้อคิดเห็นและสิ่งที่ควรทำ ทั้งต่อรัฐบาล และต่อประชาชนด้วยกันเอง

(จากนั้นคัด executive summary ด้านบนมาลงอีกครั้งครับ ต่อด้วยข้อความดังด้านล่างนี้)

ข้อจำกัดของโครงการ

1. ทางบริษัทไทเกอร์ ไอเดีย ไม่ได้ให้บริการพื้นที่เซิรฟเวอร์ (Hosting) และใช้โปรแกรม WordPress ซึ่งมีมาตรฐาน
สากล ดังนั้นจึงไม่ได้ดูแลกรณีความปลอดภัยและความเสถียรของเซิรฟเวอร์ หากเว็บไซต์ดาวน์ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
พื้นที่เซิรฟเวอร์
2. ข้อเสนอนี้ ไม่รวมบริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด, ไม่รวมบริการการสร้างสรรค์เทคนิคภาพที่ซับซ้อน (Content
Visualizer), ไม่รวมบริการการสร้างสรรค์คำ (Copy Writer) หากต้องการเพิ่ม สามารถตกลงเป็นกรณีไป

หมายเหตุ:

จะเห็นว่า ข้อเสนอโครงการนี้ มีราคาถูกลง 2-3 เท่า แต่ระบบของเว็บก็ยังใกล้เคียงกับการนำเสนอครั้งแรก เพราะสิ่งที่ ต่างนั้นคือรายละเอียดของการทำงานในส่วนการสร้างเนื้อหา และการออกแบบเนื้อหาที่ซับซ้อน ซึ่งข้อเสนอนี้ เสนอ การออกแบบกราฟฟิค แต่ไม่เสนองานครีเอทีฟในการสร้างมุมมองใหม่ๆ ต่อเนื้อหา

แผนผังเว็บไซต์ (SITE MAP)

แบ่งหัวข้อของเว็บ เป็นเนื้อหาต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

1. หน้าแรก

2. นโยบายและมาตรการ

a. นโยบายต่างๆ

b. ยุุทธศาสตร์

c. มาตรการ

3. ประชาชนได้อะไร

a. ผลที่คาดหวังจากมาตรการต่างๆ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มประชาชน

4. ความคืบหน้าโครงการ

a. รายละเอียดของโครงการและผู้รับผิดชอบ สถานะปัจจุบัน รวมถึงการร้องเรียน เสนอแนะ

5. แบ่งปันเรื่องราว


a. การเสนอข้อคิดเห็น คำแนะนำต่างๆ ทั้งต่อประชาชนด้วยกัน และต่อรัฐบาล

b. ร้องเรียนปัญหา

c. แบ่งปันประสบการณ์ เล่าเรื่องประทับใจเกี่ยวกับโครงการ

6. ถาม-ตอบ

7. ติดต่อเรา


ตัวอย่างการออกแบบและนำเสนอ

pat1

pat2

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย
pat11

pat21

กระบวนการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1: จัดทำเว็บไซต์ต้นแบบ เพื่อเปิดตัวครั้งแรก
(ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดําเนินการโดยไทเกอร์ ไอเดีย)
ขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่มี มาปรับแต่งและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ทันการ
ประชาสัมพันธ์ในรายการของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้นที่การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีเรื่องราวที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
มาตรการเช็คช่วยชาติเป็นมาตรการแรก และมีระบบรับข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนได้

ขั้นตอนที่ 2: เก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอเพิ่มเติม
(ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ รับผิดชอบร่วมกัน)
เมื่อมีข้อมูลเร่งด่วนนำเสนอแล้ว ต่อมาคือการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยทางไทเกอร?์ ไอเดีย จะให้คำแนะนำว่าต้องการ
เนื้อหาในเรื่องใด และทางทีมงานของรัฐบาลจะเป็นผู้สรุปและคิดคำที่สละสลวยทั้งหมด (หากต้องการให้ไทเกอร์ ไอเดีย
เป็นผู้จัดทำ จะเสนอราคาเป็นกรณีไป)

ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบกราฟฟิค เพื่อสรุปประเด็นของแต่ละมาตรการ
(ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ รับผิดชอบโดยไทเกอร์ ไอเดีย)
เมื่อข้อมูลของแต่ละนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการครบถ้วนแล้ว ทางไทเกอร์ ไอเดีย จะนำมาและทำกราฟฟิคตาม
แบบร่างที่ทีมงานของรัฐบาลสรุปมาให้ ทางบริษัทไทเกอร์ ไอเดียรับผิดชอบเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มีลิขสิทธิ์
ขั้นตอนที่ 4: ดูแล ปรับปรุง และสรุปคำร้องเรียน
(รายงานผลทุกสัปดาห์ รับผิดชอบโดยไทเกอร์ ไอเดีย)
หลังจากที่เว็บออนไลน์แล้ว ทางบริษัทไทเกอร์ ไอเดีย จะทำการตรวจสอบ ดูแล และสรุปคำร้องเรียนต่างๆ ให้กับทาง
ทีมงานของรัฐบาล

ตารางเวลาทำงาน

timeline

คณะบุคลากรผู้จัดทำ

คณะบุคลากรผู้จัดทําประกอบไปด้วย
1. ผู้บริหารด้านการตลาด (Marketing Director) ทำงาน 1 วันต่อสัปดาห์
ประสานงานกับทีมงานของรัฐบาล, สรุปผลการประชุมและรายงานความคืบหน้าของเว็บ รวมทั้งสรุปสถิติและคำร้อง
เรียนของเว็บ
2. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ทำงาน 1 วันต่อสัปดาห์
ทําหน้าที่ควบคุม จัดการ และจัดหา บุคลากร เครื่องมือและข้อมูลต่างๆ รวมถึงจัดการวางแผนให้โครงการลุล่วงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามกําหนดเวลา
3. ผู้เขียนโปรแกรม (Programmer) ทำงาน 2 วันต่อสัปดาห์
ทําหน้าที่เขียนโปรแกรมในรายละเอียด ปรับแต่ง และแก้ปีญหาต่างๆ เชิงเทคนิค
4. ผู้ออกแบบศิลป (Graphic and Interface Designer) ทำงาน 2 วันต่อสัปดาห?์
ออกแบบเว็บไซท์ และออกแบบเชิงศิลป์โดยใช้วัตถุดิบที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ออกแบบเว็บไซท์เน้นที่ความทันสมัย น่า
เชื่อถือ มี Navigation ที่เข้าใจง่ายและติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆ?โดยเว็บไซท์ต้องสามารถออนไลน์และปรับขยายรูป
แบบได้

ที่เหลือเป็น ภาคผนวกบริษัทครับ มีทั้งที่เคยทำงานราชการเช่น กพ และเอกชนใหญ่ๆ เช่นทรู หรือปูนซิเมนท์ไทย GM ฯลฯ

มาดูใบเสนอราคากันบ้างครับ

ผมเอามาเฉพาะใบเสนอราคา revise1 ที่ใช้งานจริงนะครับ

โปรเจ็ค : Web ช่วยชาติ ,Consultant, Design and IT services
ลูกค้า : สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
Analyst : 3 Manday ?30,000 ต่อเดือน
วิเคราะห์ Flow ต่างๆและความต้องการในการจัดทำ
ที่เหมาะสมวางแผนด้านการ
ขยายเว็บไซท์ต่อไปในอนาคต
โดยภายในสองเดือน ระบบ Content management system
ต้องสำเร็จโดยมีรายการดังต่อไปนี้
– Contact Form

– Back end office

-Image and photo management

– VDO embed configuration

– member management

-Blog / news

– RSS feed

– Ping-O-matic and Google content submission

( ระบบแจ้งให้ทราบอื่นๆรู้ว่ามีเนื้อหาใหม่เกิดขึ้น)

Designer : 8 Manday 16000 บาทต่อเดือน

ออกแบบเว็บไซท์ และออกแบบเชิงศิลป์โดยใช้ Licensed Material
ออกแบบเว็บไซท์เน้นที่ความทันสมัย น่าเชื่อถือ มี Navigation ที่เข้าใจง่าย
และติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆ?โดยเว็บไซท์ต้องสามารถออนไลน์และปรับ
ขยายรูปแบบได้อย่างไม่มีปัญหา
Programmer : 4 Manday 20,000
ทำระบบ website ,ตัด Html ,
ติดตั้งเว็บไซท์ ดูแลด้าน server และ security

Editer on site : 4 Manday 30,000 บาทต่อเดือน
ผู้แปลงเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความเหมาะสมต่อ
การนำเสนอในเว็บไซท์ และสามารถทำ source ให้นักข่าวได้


* คิดราคาการบริการด้านเว็บไซท์รวม 96,000 บาทต่อเดือน
จ่ายเงินเป็นรายเดือนโดยทำสัญญาครั้งละสี่เดือน

……………………………………

หลังจากนั้นสิบวันทีมงานเริ่มเข้าใจว่า การไ่ม่มีอำนาจตัดสินใจหลายอย่างเกิดจากการตัดฟังก์ชั่นต่างๆออกไปหมดนี่เอง เมื่อการตัดสินใจหรืองานไม่ครบลูป ทำให้งานไม่เดินอย่างที่คิด ทางทีมงานจึงตัดสินใจให้เพิ่ม additional service เข้าไปอีกครั้ง
Project manager : 20,000 บาทต่อเดือน
ผลักดันโครงการตามระดับความรับผิดชอบ
ภายใต้คณะทำงานรัฐบาล?ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
เพื่อนำข้อมูลที่เหมาะสมมาแสดงในเว็บไซท์

Copy writer : 4?Manday 12000 บาทต่อเดือน
เขียนเนื้อหาใหม่ให้กลุ่มเป้าหมายง่ายต่อการเข้าใจ
และใช้ข้อความที่เหมาะสมกับการสร้างความเชื่อมันต่อรัฐบาล

Content Visualizer : 4 Manday 16000 บาทต่อเดือน
ผู้แปลงเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีความเหมาะสมต่อ
การนำเสนอในเว็บไซท์ และสามารถทำ source ให้นักข่าวได้
……………….
โปรดติดตามตอนต่อไป นะครับ 🙂