เล่นดนตรีให้ตู่กับเคลวินในงานโครงการหลวงครับ

ลองดูนะครับ เดี่ยวนี้วงเล็กลงมีแค่เปียโนกับกลองก็ได้

ตู่-พัชร

Copyright © 2017. All rights reserved.