เล่นดนตรีให้ตู่กับเคลวินในงานโครงการหลวงครับ

ลองดูนะครับ เดี่ยวนี้วงเล็กลงมีแค่เปียโนกับกลองก็ได้

ตู่-พัชร