feed SEO ของเพื่อนผม

อัคร หุ้นส่วนอีกคนของ iSchool ในช่วงสองปีที่แล้วสนใจด้าน SEO มากครับเพราะเป็นช่วงที่ Build website iSchool พอดี ก็เลยไป subscribe เว็บนู้นเว็บนี้เยอะไปหมด ในบางช่วงเว็บนี้ก็ให้คำแนะนำได้ดีนะครับ ตอนหลังก็ขายนู่นขายนี่ตามสไตล์บ้างเหมือนกัน ยังไงลองดู feed เนื้อหาของเว็บแบบมี Engine เขียนให้เหมือนมีคนเขียนหาเราจริงๆ สำหรับตัวอย่างนี้อันนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยไล่จากใหม่ไปเก่านะครับ และลิงก์ที่ให้มาก็มีประโยชน์หลายอันเหมือนกัน แต่มันเหมาะกับข้าราชการใช้อ้างอิงเรื่องการขอ consult มา 😛

โพสที่น่าสนใจด้าน SEO
วิธีทำ SEO เบื้องต้น ตอนที่ 1
วิธีทำ SEO เบื้องต้น ตอนที่ 2
การทำ SEO check lists-การใส่keywords,links,metatag etc.
เขียนบล็อก wordpress เบื้องต้น


Jun 24
Hey Akarat. I wanted to tell about a very cool/unique
marketing idea.

Rather than “selling” audio interviews/seminars etc. as a digital
download, via an mp3 or file like that, Russell Brunson (29 year
old IM genius) is doing something very different and, something I
think is a great way to add value and get his offer in more
customer’s hands.

Let me explain…

He put on a $2,000+ training series very recently. It sold out in
a whopping 1 minute and 47 seconds. (Their words, not mine)

Side Note: I was one of the guys that paid FULL price for this.
No joke!

Anyway, what Russell is doing is he’s taken the 6 hours of audio
from this $2,497, to be exact, training and has put it on a
preloaded mp3 player. Very cool idea.

I listen to 100% of marketing audio via my mp3 player (Christmas
gift from my dad several years ago. One of the best presents I’ve
ever gotten), and can honestly say I’ve learned more from doing
that than any other single method of learning (i.e. live events,
ebooks, home study courses, and so on included)

I remember there were times when I’d be listening to my mp3 player
while eating at the dinner table! haha… Pretty strange, I know.

Anyway, not only is Russ giving access to this pre-loaded mp3
player, he’s “giving” it away for “free”.

You pay shipping and handling and he ships you out the pre-loaded
mp3 player full of 6 hours of training, which I paid almost
$2,500 for. Yes, I’m a little bitter about it, but that’s
marketing 🙂 And I know he’s going to be helping ALOT of people
with the info he’s sharing, so hey, who wouldn’t be cool with that?

Ok, so all you have to do to get the free, pre-loaded mp3 player
with Russell’s 6 hour seminar teaching how he made 4 million bucks
online last year, is to go here and input your shipping details:

=> http://www.bradcallen.com/FightForDreams.htm

Because this obviously costs him quite a bit of money upfront to
purchase the mp3 players, he only has 500 in stock. I know he’s
mailing his list about this offer, as are many other people.

So, if I were you, I’d click the link below, go there now, and input
your shipping details.

=> http://www.bradcallen.com/FightForDreams.htm

That’s all for now. I hope you:

1. Learned from this and might consider doing something similar in
the future. I know I will.

2. Don’t wait too long and let someone else get the preloaded mp3
player before you. They’ll likely be all gone in a couple of hours.

Good luck!


Jun 16
Hey Akarat, 2 things:

1. Get a free copy of any 1 of our products today. Take your pick.

2. Learn how a guy with no internet connection, who lived in a hut,
walked 4 miles to the nearest internet connection to upload his files
and STILL make money online.

Before I tell you about #1 above, let’s cover #2 quickly.

With all the, quite frankly, “annoying” hype in our internet
marketing space, it’s always tough for me to tell when a new product
is hyped up junk, or a legitimate, money making strategy.

I mean, honestly, there are only so many money making strategies
on the internet. Eventually, people just start selling rehashed
information and claiming that it’s the next best thing.

I know you know what I’m talking about. I probably get 1 email
every other day from some marketer, telling me about their latest,
greatest course.

Anyway, with all the rehashed material out there, sometimes, it IS
best to stick with what’s been 100% proven to work for years.
Something that, in terms of overall strategy, isn’t something
completely thought up from scratch.

Today at 12:00 noon EST, Alex Goad is “relaunching” his Google
Conquest course. He sold this course last year and it sold out
very fast. Rightfully so.

The nice thing about this course is that it IS an overall method
that I, and a very select few others have used successfully for
years, but isn’t a “main stream” strategy often taught by marketers.

What Alex has done is, he’s taken a VERY proven, almost underground,
cash generating strategy and has streamlined the entire process with
some very very good tools (which are completely new), training
material, and live coaching.

In my opinion, he was very smart to create this product. Instead of
dreaming up some “latest and greatest” technique, he simple took
what’s already been 100% proven to work, and made the entire process
drop dead simple. Obviously, learning from something like this is
better than “gambling” on some completely unproven, new strategy.

Side Note: Some guy living in a hut with no internet connection,
who had to walk 4 miles (6km) to the nearest internet connection
to upload his files… and he STILL made money with this system.
Crazy, I know.

Alright, I won’t go into more detail about the course. I’ll let you
visit the site and see exactly why I think it would be beneficial
for you to check out.

Now… on to #1 above. How you can get your pick of any 1 of out
best selling products for free.

Very seldom do I give the opportunity to choose any 1 of our
products as a free gift. The only time I ever do this is when
there’s a new product that I strongly believe in and I want to
prove to you my faith in the product.

The only catch here is, this is ONLY available to the first 10
people that follow the steps below. After the first 10 people,
this offer won’t be available.


May 2
Hey Akarat, I emailed you yesterday about a video
that I strongly, strongly urged you to watch. I hope that you
took my advice and watched it, because it will teach you
a marketing strategy that is very seldom taught, and even
“less seldom” used.

=> http://www.bradcallen.com/WatchThis.htm

Note: the video I’m referring to is NOT the video on the page you
arrive at when clicking the link above. You must optin to get the
video.

Now, just to make 110% sure you watch the video and download the
report that goes along with the video right now, I’m going to…

Give you a free copy of our top secret SEO tool. Not many know
about this tool. It’s not sold anywhere, but could easily be
sold for at least $97.

To get a copy of our secret SEO Tool, follow these steps:

1. Go to: http://www.bradcallen.com/WatchThis.htm

2. Fill in your name and email address in the form on the
right hand side of that page to get the free report and to
get access to the video I’m referring to. (Again: the video
I’m referring to is NOT the video on the page you arrive at
when clicking the link above. You must optin to get the video)

3. Submit a support ticket and let us know your name and email
address used to fill out the form on the page above.
http://bradcallen.com/support/

4. We’ll then send you download information for our secret SEO
Tool! And that’s it!

Now, it’s VERY important that you do this as soon as you get this
email.

I can’t have my support staff sending out bonuses for the next
couple of weeks, so it’s important that you follow these steps ASAP
if you want the secret SEO Tool we’ll be giving you.

Ok, that’s it for now. Make sure you go here and optin to watch the
video: http://www.bradcallen.com/WatchThis.htm

Talk soon.


May 1
Hey Akarat, once a year a “crazy profitable” marketing
strategy is brought to the forefront by someone.

It’s these types of strategies that are directly responsible
for growing my own business to the level I’ve been fortunate
enough to achieve.

I know you’re likely very busy with your business… and life,
in general, but I urge you to take a couple minutes and
watch the video that is being given away below.

Fill in your name, etc. on the right hand side of the page,
and you’ll be redirected to the video.

The strategy taught in the video is one that ONLY a few extremely
successful marketers are using.

=> http://www.bradcallen.com/WatchThis.htm

I would write more, but there’s not much more to say other than
the video is free… and will teach you a strategy that I can
guarantee will atleast triple your income if you use it.

Enough said 🙂

Go there now and watch it before they remove it:

=> http://www.bradcallen.com/WatchThis.htm


Mar 17
Hey Akarat, I hope you’re having a nice Monday. The
weather’s great here in Indiana today. Very nice, for a change 🙂

Anyway, the reason for this email is to share with you how I built
a 55,000 people optin email list in only 2 weeks… and how you can
use the same strategy to build your own email list.

It’s something I did by complete accident, so wasn’t really a
strategy at the time, but is something you can “rinse and repeat”,
and actually use as a type of strategy.

Hint: It involves Twitter. And it’s something I don’t see anyone
else doing.

If you don’t know what Twitter is, Google it, and you’ll see that
it’s become one of the, if not the single most important Web 2.0
medium in the world.

Let me give you a quick example of just how powerful Twitter can
be, and how much business it can drum up for you. This story is
going to “knock your socks off” and I’ve not told many about it
until now.

A few months ago, we released a new tool called PPC Web Spy.

Before we released the tool publicly (i.e. before I told a single
sole the actual web address for the website) I posted a very
simple demo video showing what the tool does, onto my Twitter
profile page, so that those following me could see just what I’d
been working on the past few months.

In the video, I ONLY showed what the tool did and showed how
excited I was about it. It was basically just a video that I
wanted to show my friends before I released it publicly.

I didn’t mention the URL of the website and even mentioned that
it wasn’t really ready to sell yet. So, there was no direct way
of knowing how to get the tool.

At the time, I had roughly 1,500 followers on Twitter. A decent
amount, but not an extremely high amount…

Ok, now, guess what happened after I posted 1 small “tweet” with the
link to this demo video?

1. Some of my 1,500 followers watched the video

2. Some of those people “retweeted” the message (i.e. reposted the
link to the video onto their own Twitter pages) allowing their
followers to see the video.

3. People started going to Google and looking up the name of the
tool in order to find the website. They would go to Google and
type in “PPC Web Spy” and up would pop the website, where users
could actual purchase the tool. We were putting minor tweaks into
the product, but it was pretty much ready and was available to buy.

4. This cycle continued and grew and grew and within 2 weeks, I
built an optin email list of over 55,000 people!

Yes, that’s right, 55,000 people signed up and downloaded a free
copy of PPC Web Spy! These are 55,000 people that I can now build
long term relationships with for many years to come.

… and this was 100% done by 1 single twitter post!

I hope this all makes sense, because I know of no other single, free
medium where you could make 1, (140 character) post and turn that
into a 55,000 people email list in 2 weeks! Do you?

With that said, I strongly, strongly urge you to:

1. Follow me on twitter here, so I can share many many more tips
like this with you:

=> http://www.twitter.com/brad_callen

If you don’t have a Twitter account, click the link above, and then
create one. Then start “tweeting” asap. Do what I did and you’ll
soon have a much bigger email list.

I can promise you that, if you do things right, it will most
definitely help you grow your online business.

So, again, go here and follow me on Twitter so I can share more
valuable info like this with you. You’ll also be able to see
pictures, videos, etc. of me and my family, and can keep up to date
with the various things I’m up to (if you care)

=> http://www.twitter.com/brad_callen

Have a fantastic week!


Mar 1
Hey Akarat, I have a couple very important things to tell you.

First of all, if you already signed up for your free PPC DVD, and have submitted
a support ticket letting us know which of our products you would like for free,
please know that we will be assisting you as fast as we can.

Since Tuesday, there are now over 4,000 people that have submitted a support
ticket requesting a free copy of 2 of the products listed at the bottom of this
email. We’re working to respond to the tickets as fast as we can. It takes us
about 5 minutes to set up 1 customer.

With 4,000 tickets submitted, that is quite a bit of time it takes to set up the
bonuses for everyone. If we have not replied to your ticket, please be patient, as
we will definitely get to it in the order it was received.

Ok, now that that’s out of the way, I want to let you know that if you’ve not
claimed your free PPC (Adwords) DVD, you can do so here:

=> http://www.imwishlist.com/PPC-DVD.htm

… you must do so today in order to receive any 2 of our products free.

As I mentioned in my previous email, I obviously can’t keep this crazy bonus
open forever. Today at midnight EST is the deadline.

And here’s even better news… If you’ve not gotten your free DVD yet, today at
12:00 noon EST, they’re adding even more value to their DVD offer.

You’ll also get an absolute TON of other marketing products along with the
free DVD, if you get the DVD anytime after 12:00 noon EST. I won’t list all
of the new free bonus material that comes with the DVD in this email, so
just visit the site and you’ll be able to see what else you’ll get for free.

They’re adding the list of things today after noon EST.

=> http://www.imwishlist.com/PPC-DVD.htm

Again, here are the products I’m personally going to be giving you for free if
you visit the site and claim your DVD today.

You can have any 2 of the products below:

1. SEO Elite ($167)
2. Keyword Elite ($176)
3. Directory Submitter Platinum ($97)
4. Article Submitter Platinum ($97)
5. Article Spinner ($67)
6. Search Marketing Elite lifetime membership ($300/year)
7. Press Release Fire ($19.95)
8. Elite Sessions recordings ($97)


Feb 25
Hey Akarat, here’s your friendly reminder…

The site is now open and you can follow the steps below to get a
free copy of any of the products below that we normally sell
for hundreds of dollars:

1. SEO Elite ($167)
2. Keyword Elite ($176)
3. Directory Submitter Platinum ($97)
4. Article Submitter Platinum ($97)
5. Article Spinner ($67)
6. Search Marketing Elite lifetime membership ($300/year)
7. Press Release Fire ($19.95)
8. Elite Sessions recordings ($97)

Just follow these simple steps to get your choice of any 2 of the
products above free:

Step 1: Go here and order your free DVD teaching pay per click
marketing. After you order, continue to step 2 below.

=> http://www.imwishlist.com/PPC-DVD.htm

Step 2: Submit a support ticket below and include your name, email address,
receipt number from the DVD, and which 2 products you would like us
to give you. You must include all 4 things so we can set up your
download links asap.

http://www.bryxensoftware.com/support/

Charlie, Nancy, or Jim from the help desk will then respond to your
ticket with download information for the 2 products you chose.

Obviously, the value of these bonuses is extremely high. These are
products that over 50,000 people have paid regular price for.

I want to make absolutely sure you don’t pass up on this free
“pay per click” DVD, so that’s why I’m including this ridiculous
bonus.

Step 3: That’s it!

Be sure to go there right now to get your free DVD through this link:

=> http://www.imwishlist.com/PPC-DVD.htm

… to get your 2 free copies of any of our products listed above.

I know alot of people will be hitting that website today, so the
DVDs will not be in stock for long.

Also, I can only give away our own products as a bonus for a few days,
as I obviously can’t afford to give them away forever.

Good luck!


Feb 23
Hey Akarat, well, it’s Monday morning. Hopefully you had
a nice weekend and are refreshed and energized for yet another week
of work.

I have some exciting news to share with you this morning, that
should brighten your day considerably.

How would you like a free copy of any 2 of our best selling
products below? We have quite a few products that are being used
successfully by thousands and thousands of internet marketers.

… and you could get a free copy of any one of these:

1. SEO Elite ($167)
2. Keyword Elite ($176)
3. Directory Submitter Platinum ($97)
4. Article Submitter Platinum ($97)
5. Article Spinner ($67)
6. Search Marketing Elite lifetime membership ($300/year)
7. Press Release Fire ($19.95)
8. Elite Sessions recordings ($97)

Here’s the “catch”, if you want to call it that.

Tomorrow (Tuesday, Feb. 24th) at 12:00pm noon EST, Anik Singal is
releasing a “free” 75 minute, pay per click marketing DVD. It’s
been professionally edited and is very very high quality material.

I’m sure you know, but pay per click marketing is essentially
Google Adwords. So, in this DVD, Anik and super underground PPC
wiz kid, Amit Mehta, will be teaching about ways to earn cash with
ppc advertising… mainly Google Adwords.

Along with the dvd, you’ll also get free access to an entire month
of their widely talked about membership site that’s been closed and
not open to the public for well over a year now.

Alright, so the catch to this is in order to get any 2 of our
products above, you have to pay the measly few bucks for shipping
and handling to have them ship you the DVD.

Yeah, I know, paying a couple bucks for a 75 minute DVD, and getting
hundreds of dollars of free products from us is pretty rough 🙂

Take a look at the current prices of each of our products above
and you’ll see this is a no brainer, and I guess isn’t really a
catch at all. Don’t pass this up, because you likely won’t see
anyone else giving such a valuable offer.

Those aren’t some fake values given to our products. They’re the
actual price that visitors are paying right now for each of those
products.

Alright, now, in order to claim your free copies, here’s the simple
steps you’ll need to follow:

1. Tomorrow (Tuesday the 24th) at 12:00 noon EST, Go to:

=> http://www.imwishlist.com/PPC-DVD.htm

… and tell them where to mail your free DVD.
(If you go there now, you’ll see a promotional video with
testimonials from current members. It’s actually pretty inspiring)

2. Submit a support ticket here and include your name, email address,
receipt number from the DVD, and which 2 products you would like us
to give you. You must include all 4 things so we can set up your
download links.

http://www.bryxensoftware.com/support/

Charlie, Nancy, or Jim from the help desk will then respond to your
ticket with download information for the 2 products you chose.

3. That’s it 🙂

With that said, I obviously can’t afford to give away all of our
products forever, so I’m putting a deadline on this offer.

I haven’t yet decided how long I’ll leave it open, but to be safe,
just make sure you visit this link at 12:00 noon EST tomorrow
(Tuesday, Feb. 24th) and get the dvd, and then submit a support
ticket to us as listed above.

=> http://www.imwishlist.com/PPC-DVD.htm

Alrighty, that’s it for now. I hope this has helped make your week
just a little brighter! 🙂

I’ll talk to you very soon


Feb 17
Hey Akarat, I just got back from a short family vacation
with my wife and daughter to her grandparents home in Florida and
returned home late last night.

While I was gone, I got an email from an internet marketer that
is a bit of an “underground” marketer, earning over 1 million bucks
online each year, yet not many have a clue how he does it.

I know, because I’ve watched his business get bigger and bigger
every year, and met him at an offline event in San Fransisco last
year.

To be honest, his “secret” really isn’t that difficult for others
to mirror, and that’s why I wanted to tell you about this new
course he just released to teach people this strategy that not
very many people online do… at all. I only know of a couple.

And because I know him, I asked him if he could give you a nice
discount off of what was already a stupidly low price to begin with.

For only a few bucks, you get access to this self-made internet
millionaire’s secret strategy responsible for the majority of his
online success. The strategy that’s allowed him to bring in a
weekly paycheck of over 300,000 bucks!

Anyway, go here to get the 42% discount I managed to get for you:

You can read about exactly what his strategy is, and how inexpensive
it is, especially with the big discount I was able to get.

=> http://www.imwishlist.com/GiveAway.htm

But, please make sure you go there now. To be fair to him, he
cannot leave this special discount link up for long.

Enjoy!


Feb 3
Hey Akarat, I sent you an email yesterday about our brand
new, free, Adwords analysis and spy tool.

There are close to 45,000 users that now have the tool and it’s
growing by the minute. We’ve gotten more positive feedback from
users about this tool than any other we’ve ever created.

If, for some strange reason, you didn’t get my email yesterday,
here is the download link for the new, free Adwords research
tool:

=> http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=N5kgl&m=1gnZjFY8P.oYP1&b=TLuyqSaNEOJ1YhkIePGAPw

It’s definitely not some re-hashed software that you’ve seen
from others in the past. The way this tool works is, 100%
unlike anything you’ve ever seen or used… that I can
guarantee.

Anyway, I strongly urge you to take a few minutes and get the
tool asap. Here’s the link again:

=> http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=N5kgl&m=1gnZjFY8P.oYP1&b=TLuyqSaNEOJ1YhkIePGAPw

We also have a member’s forum within the user area once you create
an account, so be sure to stop by and say hey. I’d love to hear
from you!

Hope you’re having a nice Tuesday. It’s snowing like crazy here
in Indiana right now 🙂


Feb 2
Hey Akarat, I know today’s Monday and Monday’s typically
aren’t the most exciting days in the world… so, I wanted to make
Monday a little more exciting for you.

We’ve just recently finished a brand new keyword research tool
that’s taken us 8 months to create. The standard version of the tool
is free to download.

We’ve been getting more fantastic feedback about this tool than
with any of our other products we created to date.

You can see exactly what this revolutionary new keyword tool can do
by visiting here:

=> http://www.imwishlist.com/NewKeywordSoftware.htm

I won’t go into detail about what it does in this email, so just
visit the link above and you can read about it, and download a copy.

I will say that the tool is is extremely unique and extremely
powerful.

Be sure to go there now and download a free copy this morning.

Enjoy! And I hope your Monday is maybe a little better now 🙂


12/31/08
Hey Akarat, as 2009 is quickly approaching, there’s 1
thing that I see as becoming critical to our businesses.

… and that one thing is to “become more transparent” with what
we’re doing in our online businesses.

As the internet grows and develops, one thing is becoming
evident. We cannot ignore the fact that social media is taking
over the internet.

It’s no longer enough to have just a one way communication between
product owner and customer. In my opinion it needs to be a 2
way conversation.

A 2 way conversation where you get to see what I’m doing,
working on, etc. each day, and vice versa.

In 2009 it’s my goal to become closer friends with everyone.

I can’t stand the “big business” mindset, and hopefully you can
tell that I like more of a “personal approach”.

With that said, I’ve finally set up a Twitter account. If you
don’t know what Twitter is, just “Google it”, but I’m assuming
most people know what it is.

=> http://twitter.com/brad_callen

Someone had already taken the username “brad callen” so I had to
use an underscore between my first and last name. It’ll serve it’s
purpose though.

Ok, so if you want to:

1. See what I’m doing on an hourly basis

2. View random pictures I take throughout the day of the office,
my home, family etc.

3. Know what books I’m currently learning from

… and so on, then visit below and follow me on Twitter.

Follow these steps to follow me on Twitter:

Step 1: Go to: http://twitter.com/brad_callen and click the “follow”
button under my picture. If you don’t have an account already, then
proceed to step 2 below.

Step 2: If you don’t have an account already, you’ll need to do this:
=> http://screencast.com/t/HYT0F50Dg4J

Step 3: That’s it!

If you don’t have a Twitter account, you really should get one,
because Twitter is honestly the next big thing. Don’t miss out
on this one while it’s still new.

Go there now and register your name, or you’ll end up with an
underscore between your first and last name, like I did 🙂

Hope you had a nice Holiday, and I hope to hear from you on Twitter!

Talk soon,


12/13/08
Hey Akarat, about 1 month ago I was invited to a private
seminar help in Las Vegas. I didn’t end up going because I hadn’t
heard of the guy that was doing the teaching.

It was some 25 year old kid that was supposedly banking 50,000 to
100,000 bucks per day without a website, product, or email list.

I just brushed it off as a “yeah, right… that’s just plain
stupid, and can’t be true.” I mean, who really makes that much?
Nobody I know.

Well, come to find out, many of my internet marketing friends
were also given the private invite to this seminar in Vegas.

Some of the guys that attended were BIG name gurus like:

– Mike Filsaime
– Russel Brunson
– Eben Pagen
– Brad Fallon
– Tellman Knudson

… and a bunch of other guys

After speaking with them after the seminar, I wanted to kick
myself in the face for not attending. They were all blown away…
and if these guys were blown away, I’m 100% certain what
was taught had to be true, and had to be something that’s not
common knowledge.

Anyway, here I am 1 month later and was just told that the 25
year old kid that put on the seminar and taught his strategies
is teaching EVERYTHING taught at the seminar, again, in a 12 week
coaching course! (pardon my excitement)

I signed up this morning and wanted to let you know that
the site is still up, so apparently he’s allowing more people in.
I have no idea how many more slots he has, but based
on previous experience with these types offers, only so many can
be sold.

I STRONGLY urge you to go to the site and read up on what
we’ll be learning together from this coaching class.

=> http://www.bradcallen.com/New-Course.htm

I don’t think I’ve been this excited about a product since
John Reese launched Traffic Secrets many years ago.

So, again, if you’re looking for an actual proven “system” for
making more cash online – a system that nobody knows about, then
don’t pass this up.

Here’s where you can get a copy:

=> http://www.bradcallen.com/New-Course.htm

I hope you’re excited as I am. Enjoy!


11/5/08
Hey Akarat,

Short message for you today. 2 things I think you’ll enjoy:

1. I want to tell you about a super easy way to get traffic to your
websites that works every time, and most people don’t take it
seriously enough.

2. I want to tell you a quick story about the first product I
ever sold on the internet. This is what gave me my start.

Ok, before we get to the first one above, let me quickly tell you
about the first thing I ever sold online.

It was a weight loss eBook, which I wrote and sold from my dinky
little health and fitness website.

I wrote my own salescopy to sell my eBook. The salescopy was
absolutely horrible. I remember getting around a .03% conversion
rate. That’s not even a half of a percent!

Anyway, while my conversions on this sales letter were ridiculously
bad, I still managed to make about $13,000 per month from selling
that 1 eBook for only $19.95! That’s ALOT of eBooks to sell to make
that much money… and some very good money for being a complete
newbie to marketing on the internet.

How’d I do it? Good question…

I got ALOT of traffic to the site, and I mean ALOT. I remember getting
12,000-15,000 visitors to the site per day, on average!

And it all came from free search engine traffic!

With that much traffic, a horrible conversion rate really didn’t
matter. It didn’t matter that I had no idea how to “sell”. I had a
ton of people seeing the salesletter, so naturally I made quite a
few sales.

With that much traffic, I could quickly learn how to increase my
conversions. Without traffic, I would basically have gone nowhere.

Alright, so based on that, the important part of generating income
online is getting traffic. If you have a lot of traffic, you can
have no idea how to sell, and still earn quite a bit online.

Which leads me to the other topic I wanted to tell you about, which
is an easy way you can get a lot more traffic to your site, like I
did, and continue to do. I would venture to say it’s one of the top
2 easiest way to generate traffic to your site.

If you wanted a lot of traffic, you would typically expect it to
come from the search engines. And to get traffic from the search
engines, you need to rank at the top, obviously.

There are several ways to increase your site’s rankings in the
search engines, but what I’ve found to be the absolute best way is
to get loads of ONE-WAY “backlinks” pointing to your site.

This tells the search engines that your site is important.
The more links there are pointing to your site, the higher your
search engine rankings will be. PERIOD!

From my own experience, I’ve found article marketing to be THE best
way to get backlinks to your site.

If you really break it down to its simplest form:

More backlinks = higher search engine rankings = more traffic!

So how do you get these one-way backlinks to your niche sites?
Easy… Article Marketing

I know what you’re thinking, article marketing has been around for
ages. Well, it has, but guess what? 99% of people are doing it
completely wrong and getting only 5% of the traffic they SHOULD
be getting.

=> http://www.bradcallen.com/simply-plr.htm

The idea behind article marketing is that you write an article on a
niche topic to your website, add a link inside the article that
points to your website, submit that article to several of the
biggest article directories online, and then sit back and watch how
well-dispersed those links become across the internet.

I had heard of people doing this, but I was somewhat skeptical if
it actually worked. You’ll be surprised how many backlinks you can
actually get by doing this. I know I was.

After just a few months of doing article marketing, I started seeing
my sites in the top 5 positions for VERY competitive keywords, because
of getting these quality, 1-way backlinks from other people’s sites.
And this has continued for a very long time. This isn’t like joint
venture traffic, or other short term traffic methods.This is
LONG-TERM, which is what I want.

With that said, my brother, Matt has just created a brand new service
where he’s literally providing you with ALL of the article marketing
material you need for guaranteed traffic generation to your niche sites.

Even better, he’s including his proprietary blogging automation
software that he’s never-before released to the public.

=> http://www.bradcallen.com/simply-plr.htm

Head over there now to check out all of the details.

I can tell you that the membership seats are limited, as it’s on a
first-come first-serve basis and opens today at 12:00 noon, EST.

Good luck! And in a couple of weeks please let me know how much
your rankings are increasing. I’m eager to hear from you.


7/15/08
Hey Akarat, yesterday I sent you an email letting you know that
John Reese (The guru to the gurus in the internet marketing world) is releasing
Traffic Secrets 2.0 today at noon 12:00 EST.

Version 1.0 of this course is what REALLY took me from doing “ok” online
to building a business I can truly be proud of.

Anyway, in the email I told you that when you invest in Traffic Secrets 2.0
I would give you all 3 of our best selling products, in effect, canceling
out your payment of Traffic Secrets 2.0.

Yes, if you’re wondering… the math doesn’t really add up in my favor, but
I want to make sure you don’t pass this up.

Here’s what you’ll need to do to get TS 2.0 and a free copy of all of our best
selling products:

1. SEO Elite ($167)
2. Keyword Elite ($176)
3. Lifetime Advanced Linkmetro membership ($240/year)

1. Go here and get Traffic Secrets 2.0:
=> http://www.imwishlist.com/traffic-secrets.htm

2. Contact Nancy or Jim in the help desk and give them the following:
– receipt number for Traffic Secrets 2.0
– first and last name
– email address
– website you want upgraded to Advanced in Linkmetro
http://www.bryxensoftware.com/support/

3. That’s it. Nancy or Jim will send you download information for all 3 products.
Then just enjoy the course and ALL of our best selling products!

Make sure you go there at 12:00 noon EST today (Tuesday the 15th) as
that’s when the course will be available.

… and don’t forget to submit a support ticket to us afterwards, so we know
where to send you all of our products 🙂

Talk soon.


7/15/08
Hey Akarat, as you likely already know, the internet marketing world’s
guru of all gurus is releasing version 2.0 of the famed Traffic Secrets course
tomorrow (Tuesday July 15th) at 12:00 noon EST.

Now, I know for a fact this course will help you succeed on the internet. If I
hadn’t purchased version 1.0 of this course when it came out several years ago,
you would likely never have received a single email from me over the past 4
years.

You see, it was Traffic Secrets 1.0 that taught me the importance of building
and email list. It’s through this email newsletter that I’ve been able to build
strong friendships and relationships that will last a lifetime. It’s transformed
the way I do business on the internet.

Ok, back to the point at hand…

The subject line of this email was “Get John Reese’s Traffic Secrets 2.0 free?”

Let me explain. Way back when I purchased version 1.0, I remember very
vividly being excited about getting a copy of the course, but at that time it was
VERY expensive. I believe it was roughly $1,200 give or take a hundred.

This time around, John is selling version 2.0 for nowhere near that much, but I
know, if you’re like I was, parting with money is not something that’s easy to do,
even if you have my, or anyone else’s, word that if you do what it says, you WILL
get a huge return on your investment.

So… what I am willing to do, and I’ve only does this onece EVER, is give you
copies of all 3 of our best selling products, essentially making Traffic Secrets free!

1. SEO Elite ($167)
2. Keyword Elite ($176)
3. Lifetime Advanced Linkmetro membership ($240/year)

… and all you’ll need to do is invest in John’s Traffic Secrets 2.0 course.

These are our 3 best selling products. These products have been used successfully
by more internet marketers than any other programs ever created in the
internet marketing industry and I’m giving them to you to offset the cost of
Traffic Secrets 2.0 for you 🙂

So, to summarize, here’s all you need to do:

1. Go here and get Traffic Secrets 2.0:
=> http://www.imwishlist.com/traffic-secrets.htm

2. Contact Nancy or Jim in the help desk and give them the following:
– receipt number for Traffic Secrets 2.0
– first and last name
– email address
– website you want upgraded to Advanced in Linkmetro
http://www.bryxensoftware.com/support/

3. That’s it. Nancy or Jim will send you download information for all 3 products.
Then just enjoy the course and ALL of our best selling products!

I hope this email finds you as excited as I am. I’ll also be getting a copy of the
course. I did receive a PDF of what’s included in the physical course, but will be
buying the full package as well.

Talk soon!


6/25/08
Hey Akarat, I sent you an email last Friday about a new
website creation program that allows you to create truly
professional looking websites with absolutely no website
programming knowledge, whatsoever.

You can create sites that look identical to those created by
professional web designers!

We’ve been working on it for more than 8 months now. We just
opened up the site to the world and you can sign up for free
and start making your own website right this very minute.

Visit below:

=> http://business.blinkweb.com

It’s getting rave reviews from some of the top marketers in the
world and I truly believe it will revolutionize the way you do
business online, as an internet marketer.

Go there and sign up for your free account now, and check out
just how insanely easy it is to create a professional looking
website… really! 🙂

=> http://business.blinkweb.com

Talk to you soon,


6/9/08
Hey Akarat, a few months ago we released a big SEO
homestudy course full of training videos and webinars with
SEO experts from around the world.

We released it very quietly and only to a few people. Since then,
almost every copy of the course has been sold.

We’ve got 20 packages left in inventory. Once they’re gone, I’ll
likely not be restocking anytime soon, as I’d rather not teach
this stuff to everyone and their brother.

Here is the link where you can snag one of the final 20 packages
AND get it at a 32% discount off the regular price (I’m paying
stocking fees, and want to clear off the shelves today)

=> http://www.seomindset.com/OTO/Last20.htm

It’s on a first come, first serve basis, and I can guarantee that
they won’t last long. So, if you’re considering getting a copy,
I would seriously consider getting it now and not later.

As soon as the 20 are sold, the page will change to a big
“Sold Out” page.

The videos teach everything I personally know about SEO, so
absolutely nothing is left out. Once you go through them, you’ll
basically be an SEO “guru” 🙂

That’s it for now. Enjoy your Monday!


6/6/08
Hey Akarat,

I’ve got the biggest surprise of the year for you today!

We’ve almost finished creating a tool/service that I can guarantee
as being the easiest way to create a professional looking,
internet marketing style website or blog, and it’s completely
free.

Yeah, I know, others have promised this and we all know that ALL
of the options out there are still WAY too complicated and techie.

You may not have heard much from me over the past 8 months, and
this is why. We’ve been working day and night to finish this
major, major, major addition to the internet marketing world.

We’ve prepared a video for you to watch, where we show you
some of what the tool does.

Please watch the video and let me know what you think. I’m VERY
eager and excited to show you what I’ve spent the last 8 months
of my life creating for you 🙂

Watch the video here:

=> http://www.blinkweb.com/BlinkWebVideo.htm

… and please post your comments on the blog.

I’ll talk to you very soon!


5/15/07
Hey Akarat, we’re 99.999% complete with a brand new
software program that will help you get TONS more 1-way
links to your websites. I’m VERY excited about it and think
you will be too, once you see it.

The standard version of the program will be completely free
because, like I mentioned at the beginning of the year, my
#1 goal for 2007 is to GIVE you more than enough to succeed
online.

Anyway, we’ve created a video showing how the software works
and what it does below:

=> http://www.imwishlist.com/KillerProgram.htm

Also, on the website you’ll see the time it should be ready
to download. It would have been ready today, but we’re trying
to figure out how to get it to work with Windows Vista.

Apparently Microsoft wants to make things difficult for us 🙂

Anyway, please follow these steps:

Step #1: Visit the website to watch the video here:

=> http://www.imwishlist.com/KillerProgram.htm

Step #2: Once at the website, visit the link directly below
the video and let me know what you think about the software.

When you get to the site, you’ll notice that it’s set up ALOT
different than the typical site.

I did this so that we could all interact with one another and
build a strong community of users all helping one another…
so, it’s very important for you to comment on the video and
get involved.

That’s it. I’ll talk to you soon!!


4/1/07
Hey Akarat, about 5 days ago I sent you part 1 on how to make loads
of cash with Google Adwords. That lesson taught you the basics. Today I want
to focus on more specific techniques and steps to make sure Google doesn’t
end up taking all of your money… and you can actually turn a very large profit
with Adwords instead.

You don’t want to miss this one!

Read part 2 below:

=> http://www.seoelite.com/Lesson24-td.htm

Note: You may give away any of these lessons to your subscribers
and visitors 🙂

… and don’t forget to check out Link Metro if you’re looking
to find link partners and increase your rankings.
http://www.linkmetro.com

Enjoy,

P.S. If you missed the previous lessons, you can grab them here:
http://seoelite.com/Lesson1.htm
http://seoelite.com/Lesson2-as.htm
http://seoelite.com/Lesson3-zs.htm
http://seoelite.com/Lesson4-zv.htm
http://seoelite.com/Lesson5-an.htm
http://seoelite.com/Lesson6-mn.htm
http://seoelite.com/Lesson7-yt.htm
http://seoelite.com/Lesson8-th.htm (I was forced to remove lesson
8 because the website I was analyzing did not want their secrets
revealed…but don’t worry, I’ll teach you those secrets in later
lessons.)
http://seoelite.com/Lesson9-aq.htm
http://seoelite.com/Lesson10-ns.htm
http://seoelite.com/Lesson11-rs.htm
http://www.seoelite.com/Lesson12-tq.htm
http://www.seoelite.com/Lesson13-rs.htm
http://www.seoelite.com/Lesson14-st.htm
http://www.seoelite.com/Lesson15-rt.htm
http://www.seoelite.com/Lesson16-et.htm
http://www.seoelite.com/Lesson17-ls.htm
http://www.seoelite.com/Lesson18-tp.htm
http://www.seoelite.com/Lesson19-rs.htm
http://www.seoelite.com/Lesson20-ry.htm
http://www.seoelite.com/Lesson21-pi.htm
http://www.seoelite.com/Lesson22-er.htm
http://www.seoelite.com/Lesson23-wd.htm


3/28/07

Hey Akarat, we recently recorded a 100+ minute
interview with a brilliant SEO expert I’ve known for
quite awhile.

He started his online marketing career as an SEO Elite
customer several years ago. He was very active in the
SEO Elite member’s forum under the name “prbeast” and
always kept very detailed journals of his online marketing
tests in the forum.

Judging by the crazy successful results he was getting
from many of his newly created content sites, I knew
he was on to something that actually worked… being
that he kept such detailed records of his every move, to
show people what he was doing.

Anyway, this was roughly 2 years ago. He’s since taken
his knowledge and has created a membership website
that provides to people the very thing that has
gotten him to the status of online millionaire in less
than 2 years!

The website is located here:

=> http://www.seoelite.com/get-content.htm

… and comes highly recommended, not only by myself,
but by many big name marketers like Jeff Johnson, Mike
Filsaime, and big content organizations like
PortalFeeder.

I have a special offer for anyone that signs up for
Marc’s service. I will give you the 100+ minute interview
where Marc reveals very detailed, step by step examples
of how he’s able to get top search engine rankings using
the type of content provided at this site:

=> http://www.seoelite.com/get-content.htm

This was definitely one of the more enlightening
interviews that we’ve done and will REALLY help you
if you decide to sign up for the service.

I won’t go into detail about it here, but I highly
suggest you visit the website and check it out. He did
say they’re capping their membership soon and I talked
him into letting me send out an email to you before he
closed the doors.

Ok, now to get the 100+ minute interview with Marc,
all you need to do is:

Step 1: Go here and sign up for the service:
http://www.seoelite.com/get-content.htm

Step 2: Go here and submit a support ticket to the
SEO Elite support department letting them know
you’ve purchased and include your receipt number.

Step 3: They’ll reply with the download information
for the 100+ minute SEO call with Marc.

Step 4: That’s all. No step 4 🙂

That’s it for now. Enjoy your week!


3/19/07
Hey Akarat, I just laid our 8 day
old baby down for a nap and I wanted to
make sure I got this email out to you
today, while I had the chance. I wanted
to let you know about it last week, but
things got pretty busy 🙂

Ok, here’s the deal. Ken McCarthy, one
of the original “internet marketing”
founders puts on what’s arguably the
most popular internet marketing seminar
each and every year.

=> http://www.seoelite.com/TheSystem.htm

The best of the best in the internet
marketing world speak AND attend this
seminar. The knowledge shared is ideal
for newbies, as well as seasoned pros.

I actually got to speak with Ken, for
the first time, on the phone last week
and hearing him speak about all of the
awesome speakers that are attending this
year, really got me excited.

His “all class”, no “hype” way of doing
business is something I really admire.
He’s also a really down-to-earth guy.
Something you often don’t see in the
internet marketing world, where “ripping
people off”, unfortunately, happens WAY
too often.

Anyway, this is one event you don’t want
to miss. And, I know, if you’re anything
like me, you’ve heard that a million
times, but in this case, this really is
one of those events worth your time.

You can learn more about when the seminar
is, where it’s located, who’s speaking,
and of course, how affordable it is
below:

=> http://www.seoelite.com/TheSystem.htm

and you can watch some recorded
interviews with attenders from last year’s
event here:

http://www.seoelite.com/TheSystemInterviews.htm

Have to wrap this up. Baby’s cryin’…

I hope you’re having a relaxing weekend and
are enjoying the NCAA tournament if you’re a
basketball fan. Go Butler! 🙂

Oh, and one last thing, Ken told me on the
phone that the price of the seminar is going
to increase at the end of this month, so when
you take a look at the website
(http://www.seoelite.com/TheSystem.htm) be sure
to purchase soon, rather than waiting until
next month when the price increases.

That’s all. I’ll talk to you soon!