facebook connect มียอดผู้ใช้ใกล้ 1ล้าน

fbconnect_connect

จากเมื่อเดือน ธค.08 ที่ผ่านมายังมีผู้ใช้เพียง 100,000คนเท่านั้น
ตอนนี้มียอด ใกล้ 1,000,000 คนแล้วครับ น่าสนใจสำหรับเว็บขนาดเล็ก
ที่มี user ไม่ถึง 200 คนต่อวันเป็นอย่างมาก อะไรที่บูรณาการกับสังคม
โดยรวมนี่มันดีจริงๆครับ

facebook connect