ลงหนังสือ E-Commerce เรื่อง cc-Salon

สืบเนื่องจากที่ผมกับคุณเม่นไปเสวนาในงาน ccSalon เพิ่งได้ลงหนังสือ E-Commerce พี่บัง
ได้ส่งรูปผ่าน twitpic มาให้ครับ

มีรูปผู้เสวนา cc-Salon ในวารสาร E-Commerce
มีรูปผู้เสวนา cc-Salon ในวารสาร E-Commerce