Data Center ของ Google

ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับ กับ Data Center ของ Google ใหม่ของ Google
กว่าจะถึงที่นี่ไม่รู้ต้องผ่านกันกี่ด่าน
เผื่อฝ่ายไอทีของรัฐบาลไทยจะ apply ไปใช้กันบ้างครับ 🙂