เอกสารประชาสัมพันธ์การปราบปรามการใช้ Software ละเมิดลิขสิทธิ์

เอกสารประชาสัมพันธ์การปราบปรามการใช้ Software ละเมิดลิขสิทธิ์ BSA มาแล้วครับ
BSA