ข่าวไทยรัฐ เม่นออกข่าวไทยรัฐโครงการต้นกล้าอาชีพ

@iMenn ไปร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพและออกข่าวไทยรัฐด้วยครับ
ลองดูต้นฉบับที่นี่ครับ

ข่าวไทยรัฐ

เม่นออกข่าวไทยรัฐ ร่วมงานต้นกล้าอาชีพ
เม่นออกข่าวไทยรัฐ ร่วมงานต้นกล้าอาชีพ

ต่อยอดจากต้นกล้าอาชีพ ประเดิมหลักสูตรอาชีพทำเว็บบล็อก เว็บไซต์ เพื่อสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ต เริ่มครั้งแรก 25 คน พร้อมงบฯ หนุนจากรัฐ 2.6 แสนบาท…

นางมยุรี ผิวสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมศักยภาพ และสิทธิของผู้พิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า จากโครงการต้นกล้าอาชีพที่รัฐบาล ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้เล็งเห็นถึงความของผู้พิการ และเกิดโครงการอบรม หลักสูตรอาชีพทำเว็บบล็อก เว็บไซต์ เพื่อสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ต หรือ WeBlog Camp 2009 ครั้งที่ 1

ผอ.สำนักงานส่งเสริมศักยภาพ และสิทธิของผู้พิการ พก.พม. กล่าวต่อว่า การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ผู้พิการทั่วประเทศสร้างรายได้ ขณะที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสสช. ระบุยอดผู้พิการล่าสุดปี 2550 มีจำนวน 1.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิมปี 2545 ที่มีอยู่ 1.1ล้านคน อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 2.6 แสนบาท

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดับบิวดี เอาท์ซอร์ส เมเนจเมนท์ จำกัด กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การสร้างเว็บบล็อก เว็บไซต์ และทราบถึงแนวโน้มความสำคัญของวงการอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทย อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ต โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น พก.พม.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือทีเคปาร์ค บริษัท แกรนด์ แพลนเน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น

กก.ผจก.บริษัท พีดับบิวดีฯ กล่าวต่อว่า การอบรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในวงการไอที และอินเทอร์เน็ต โดยจะมีคนพิการ เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 16 ก.ค.2552 – 21ส.ค.2552 รวมทั้งสิ้น 22 วัน อีกทั้ง ยังจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และโอกาสได้ร่วมงานกับทางบริษัทฯ หรือฝึกงานในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องด้วย