ร่วมงาน CIO16

ได้รับเชิญจาก @skumpol @pornprom @stoiting ให้ไปร่วมงาน CIO16 ที่จัด ณ โรงแรม คอนราด ห้องแกรนด์บอลรูมชั้น4 ในวันศุกร์ที่ 20 พย 2552 โดยมีคอนเซ็ปคือ ?Beyond Technologies? ครับ

cio16

CIO16 หัวข้อการคุยที่น่าสนใจก็มีดังนี้

  1. Deploying CHANGE to CREATE a super user experience. How enterprise optimize resources, resolves bottleneck, improve service and manage impacts?
  2. Innovative with voluntarism to Thailand critical infrastructures; insights and fresh perspectives to create a SMART & Highly Interoperable Enterprise with no compromisation. (หัวข้อนี้ผมน่าจะเข้าร่วมเสวนา)
  3. Pitt falls or Pay off? Return on Investment with virtualization or adoption of cloud computing; big pictures is too big to overlook as you watch how your people flourish! Doing more for less; surpassing the enterprise demand ?out of box? strategies
  4. Streamline top challenges and business impacts; what is enough for cyber-Security measures and what are enterprises doing with incident management.

ผู้อภิปรายใน CIO 16

Dr. Weera, True (Deploy Change)
Dr. Chim BOT, CIO 16(change ? ICAS)
Mr Chaicharearn, CIO 16 (Change ? how to create superb team)
Thirapong, CIO 16 (IT for agriculture and natural resources)
Jantima, CIO 19 (E government services ? financial services infrastructure)
Khun Kapook.com (Khun Poramate) ? Social Computing (2010 Gartner Top 10)
Angsumal, TMD, CIO 16 ? cloud computing (2010 Gartner top 10)
Dr. Pansak NECTEC – be more competitive through NECTEC R&D
Dr. Rom, IASA- IT Architect for growth opportunity and sustainability
Dr. Taweesak NSTDA ? top challenges for critical infrastructures
Dr. Manoo, Sripathum University ? streamline for real ? painful and success
Yannaphon PACC, CIO16 ? laws and ethics enforcement with PACC
Prinya ACIS ? security ? activity monitoring (2010 Gartner top 10)